Stacks Image 148277
Stacks Image 26699
Finansiering

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Equipment Finance
Leasing och hyra är en utbredd och fördelaktig form av finansiering av maskiner, utrustning och fordon inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Vi levererar utrustningen, SG Finans betalar utrustningens inköpspris till oss som leverantör och blir ägare till utrustningen.

Ditt företag får tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod, så att kostnaden fördelas över den tid som företaget kan dra nytta av utrustningen.

Vi administrerar detta upplägg åt Er om Ni önskar nyttja denna finansieringsform.

För mer information (klicka på följande länkar):
https://www.sgfinans.se/
https://www.sgfinans.se/Om-finansiering/
Stacks Image 25094