Stacks Image 148376
Om företaget

Drifab & Jensen AB grundades år 1992 med inriktning på projektering, installation, utveckling, drift- och underhåll av IT-system.

Vi var bl a med i utvecklingens början tillsammans med Telia och Företagarnas Riksorganisation och införde de första kommunikationsteknikerna med Internet till företag och såg även till att IT-strukturen inom företagen var funktionell med beaktande av hård- och mjukvara.

Från år 1992 och framåt har vi utvecklat många företag med den senaste tekniken samt även utvecklat hemanvändarna som en självklar följd av de tekniska krav som indirekt krävs p g a den ständiga utveckling som sker.

Erfarenheterna har blivit många med tiden och vi har genererat en stor kunskapsbredd inom IT samtidigt är tekniken ständigt i utvecklingens början för det är alltid något nytt som finns runt hörnet.
Därmed gäller alltid att ha en strategi för s k löpande tekniska generationsskiften där åldrande samt och ny teknik får en ekonomiskt och funktionell levnadstid.
The technologies which have hade the most profound effects on human life are usually simple.
Citat: Freeman Dyson (1923-)