Stacks Image 148079
Administrativa system - Visma m fl

Vi började jobba i början av 90-talet med installation och konfiguration av olika
Vismaprogram som på den tiden hette Scandinavian PC Systems - SPCS.

På den tiden var det TOPP-3000 som vi installerade tillsammans med nätverksprogrammet Lantastic. Efterföljaren blev med tiden Visma Administration plus flertalet ytterligare hjälpprogram i form av Lön, skatt och mycket mer.

Idag är det helt andra nivåer vi är på men ändå lika användarvänligt.
Stacks Image 170088
Som Visma Spcs partner och återförsäljare hjälper vi Er att välja rätt ekonomiprogram för ditt företag. Du får även hjälp med installation, hårdvara, nätverk och programutbildning – på plats.

Samt vidarutveckling om så önskas i form av.

-
Konvertering från andra administrativa system som e x Pyramid m fl till Visma.
-
Prislisteinläsning med samtliga steg till färdig prislista m m.
- Egna offert-, order-, följesedel-, och fakturamallar med logo samt egen rad-design.
- Verksamhetsspecifika mallar i form arbetsorder, felanmälan m fl.
Vi har kompetens inom:
Stacks Image 170086
Bilder samt materiel är tillhandahållet av Visma SPCS AB partneravdelning.