Stacks Image 148013
Backup

Regelbunden backup av data är det viktigaste samt på vilket vis man utför det.
Att ha både
livrem och hängslen i detta fallet är ett minimum.
Vi har utfört många ”livräddningar” av företag- och personproducerad data under de år vi varit verksamma.

Idag finns en hel del alternativ att välja på beroende på kapacitet, kostnad och mänskliga faktorn.

Vi har
backup via molntjänster med installerad programklient som fungerar både på server och enskild persondator, enskilt eller i grupp.
Fördelen här är att man skiljer data och backuper åt d v s vid eventuell totalskada på driftstället.

Lokal backup sker via installerade programvaror i server/dator som genererar ut en regelbunden realtidsbackup eller tidsbestämd backup till externa media som
e x
band, hårddisk, USB-minne, NAS, backup-server m fl alternativ.

Fördel är om man har flera olika system med strukturerad ordning samt olika
fysiska förvaringstekniker, gärna med brandklassning samt utfört för datamedia.

När vi kör serverbackuper som är ex molnbaserade har vi först en regelbunden tidsbestämd spegling av hela servern samt även en löpande klientbackup samt tar utvalda filer, antingen så fort data skapas eller tidsbestämda intervall.
Dels för att återställningen tar olika tid.
Är det en enskild fil kan man nyttja en av backuperna. Är det ett totalhaveri kan man snabbt återställa hela servern.

Val av backup styrs alltid av förutsättningarna i verksamheten.


Stacks Image 165743
Stacks Image 165746
Stacks Image 165749
Stacks Image 165752
Bilder samt materiel är tillhandahållet av vår distributör TechData samt Storegate.