Stacks Image 148112
Stacks Image 166243
Bevakning

”Dygnet-runt kamerabevakning med aktiva motmedel, styrs via app på mobiltelefonen.

När IR-deckarna tillsammans med de högupplösande kamerorna fångat in en person skickas ett Push-meddelande till din mobiltelefon och du får en filmsekvens med alla detaljer direkt.
Mobil bevakningsmast för inhägnade arbetsplatser eller andra områden

Ett
bevakningssystem som man flyttar med sig.
Masten är vikbar med gångjärn vid mastfoten och går enkelt att skruva isär i respektive segment om så önskas alt behåller man den i sin hela längd.
Kronan med bevakningsutrustningen är försedd med hjul för enkel transport på släpkärra alt i container.

Strömsystemet till masten är försett med avbrottsfri elförsörjning via UPS. Kommunikationen sker via 4G.
Denna mast är även försedd med klätterhinder samt gjutet flyttbart betongfäste.
App till Mobiltelefon + programvara PC/Mac.
Stacks Image 167457
Click to Expand
Large Caption
Masttoppen och underliggande mastdelar (1,5m per del x 4) transporteras på släp, med rätt utformat tripod stativ är det lätt att montera för 1 person.
Stacks Image 167460
Click to Expand
Large Caption
Masten fästes lämpligen i ett betongfäste med tillhörande gångjärnsfäste, I detta fallet gjöt byggentreptrenören sitt eget fäste som de sedan tar med sig till nästa byggplats. Elanslutningar går genom centrumfästet och i nedgrävda rör till en byggcontainer.
Stacks Image 167468
Click to Expand
Large Caption
Masten klar för resning. Klätterskydd monterat samt allt på plats.
Stacks Image 167471
Click to Expand
Large Caption
3 strålkastare med sammantaget 45.000 Lumen (LED) ger bra ljus samt så är masten försedd med sirener. IR-deckare med lång räckvidd samt antenn monterad i maströr 4G.
Kamerorna är senaste
modellen av IP baserade övervakningskameror med 5 megapixels upplösning (4K) och H.265 komprimering.
Stacks Image 167474
Click to Expand
Large Caption
6m mast + 2 m maströr.
Stacks Image 167477
Click to Expand
Large Caption
2 man som reste den med handkraft och 1 man som höll i med rep från andra sidan medan man skruvade fast sista infästningen.
Allt måste vara i våg innan med reser den, men det finns justerbultar för dylikt.
Stacks Image 167503
Click to Expand
Large Caption
Sista gallerinhägnaden på plats.
Stacks Image 167509
Click to Expand
Large Caption
Sedan nyttjar vi Eagle Eye app på mobiltel, iPad och har full kontroll på byggarbetsplatsen. Vi ser även lika bra på natten med mörkerseende.
MOTMEDEL har vi i knappfunktionerna i menyn
Stacks Image 167516
Click to Expand
Large Caption
Övervaknings-program i datorn
Kameraövervakning på arbetsplatser dit allmänheten inte har tillträde
Vad säger datainspektion?
Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet. För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad. Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra motstående intressen i det enskilda fallet.
Då bör man särskilt tänka på att en arbetsplats är ett ställe där många vistas dagligen och under en stor del av dagen.

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kameraovervakningslagen/kameraovervakning-pa-arbetsplatser/