Stacks Image 148046
Säkerhet

Att skydda sin information är ett måste idag.
Men det kräver automatiserade bevakningsfunktioner som kontrollerar samtliga informationsflöden i flera nivåer och det kan bli rätt komplicerat samt skapa störningar om det inte utförs rätt.
Någon gång råkar man ut för ett s k intrång eller försök till intrång och graden av skada är beroende på hur effektivt skydd man har.

Vi jobbar i huvudsak med
programvaror från F-Secure som grundskydd, men även med andra applikationer beroende på vilken funktion som skall skyddas.

När det gäller
routrar/brandväggar i själva kommunikationsknutpunkterna är det Cisco, Netgear, Dell m fl som vi jobbar med beroende på vilken nivå av säkerhet vi vill uppnå.

Viktigt är även att man väljer rätt router/brandvägg med avsikt på informationsflödet
om man har molnbaserade servrar eller s k inhouse-servrar.

Stacks Image 165878
Stacks Image 165881
Stacks Image 165884
Stacks Image 165887
Bilder samt materiel är tillhandahållet av vår distributör TechData samt F-Secure.