Stacks Image 147947
Nätverk

Vi jobbar idag ständigt med den senaste tekniken och det gäller att göra rätt hela vägen, även den svagaste länken som exempelvis ett dåligt kablage i ett datastativ kan generera problem hela för nätverket.
Felsökning befintliga nät är ett vanligt förekommande uppdrag.

Vi var bland de första företagen som blev engagerade av Telia samt Företagarnas Riksorganisation i början av 2000-talet att hjälpa företag i något som kallades Södertörnsprojektet med att få den nya tekniken d v s att koppla upp sig till Internet.
Där utveckling gick från analogt modem till ISDN, ISDN Duo, ISDN Quattro, ADSL, VDSL och senare till dagens fiber.

Men det krävde även teknik att sammankoppla gemensamma resurser som datorer, skrivare, routrar, nätverksswitchar, brandväggar och andra enheter som överför data till varandra genom ett specificerat protokoll, till exempelvis TCP/IP.


Stacks Image 164099
Stacks Image 164102
Stacks Image 164105
Stacks Image 164108
Stacks Image 164111
Stacks Image 164114
Stacks Image 164117
Stacks Image 164120
Stacks Image 164123
Stacks Image 164126
Bilder samt materiel är tillhandahållet av vår distributör TechData.